Redesignet og rehabiliterte møbler.

Furudama og Furumannen er sammen om dette prosjektet. Furudama har ideene og Furumannen utfører og får ideene  ut i praksis. Et godt team, der Furumannen må være tålmodig da Furudama ikke er inne i fagspråket.